Ważne:

    **   *   **

Poświęcenie Palm

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna4 Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». (Mt 21, 9-11)

Czytaj więcej