Ważne:

    **   *   **

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

W tych dniach świątecznych Kościół prowadzi nas do pustego grobu Jezusa Chrystusa, abyśmy usłyszeli niewiarygodne a jednak prawdziwe: nie ma Go tutaj, zmartwychwstał! Dzisiaj żywego Zbawiciela  możemy spotkać w sprawowanej liturgii i sakramentach świętych

Na czas świętowania, życzymy Wam pokoju, bo kiedy on wypełnia nasze serca, możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy.
Radości – kiedy ona tryska w głębi serca, odkrywa przed nami piękno życia.
Nadziei – kiedy budzi się w nas, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem ku coraz lepszemu życiu.
Mocy – bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia. Światła – bo ono płonąc w naszych duszach, wskazuje pewną drogę.
Miłości – bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens życia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w was to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, niech światło Jego Słowa prowadzi was przez życie do wieczności, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Wesołego Alelluja!

Czytaj więcej

Poświęcenie Palm

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». (Mt 21, 9-11)

Czytaj więcej

Konkurs na najwyższą i najpiękniejszą  palmę wielkanocną 2023

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w tradycji chrześcijańskiej.

Konkurs jest okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz  międzypokoleniowej  wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wyrobu palm.

 Zaszczepiając w najmłodszym pokoleniu miłość do tradycji chrześcijańskiej, regionalnej budujemy przyszłość swojej „Małej Ojczyzny” a tym samym „Naszego Narodu”, zgodnie z zasadą:

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

(Jan Sariusz Zamoyski)

Czytaj więcej

Boże Narodzenie

„Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice Nieskończony
Wzgardzony, okryty chwałą
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”

Czytaj więcej