Ważne:

    **   *   **

Czas wizytacji biskupiej w naszej parafii

Ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej  była  przewidziana w prawie Kościoła  tzw. wizytacja kanoniczna, która  miała miejsce w niedzielę 15 maja 2022. Przeprowadził ją Jego Eminencja ks. bp Robert Chrząszcz.  Wizytacja  biskupa w parafii jest czynnością apostolską  z  pasterską troską. Biskup jako następca apostołów, i tak jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi, przeżywać wspólnie z nimi radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach,  troskach, by prosić Boga o błogosławieństwo dla parafian. Ksiądz biskup przybywa na wizytację parafialna jako gospodarz diecezji. Celem wizytacji kanonicznej jest poznanie  sytuacji duszpasterskiej oraz gospodarczej parafii. Wizytacja jest  czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich w wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi (por. Adhortacja Apostolska, „Pastores gregis”, nr 46).