Ważne:

    **   *   **

Tydzień misyjny w naszej parafii

Uczniowie naszego Kółka Misyjnego w Tygodniu Misyjnym zaangażowali się w modlitwę różańcową w intencji dzieci w krajach misyjnych. Pragniemy ukazać misyjny wymiar wspólnoty Kościoła  także w środowisku lokalnym.