Ważne:

    **   *   **

Poświęcenie Palm

Szósta Niedziela Wielkiego Postu jest Niedziela Palmową. Wyróżnia ją obrzęd poświęcenia palm – przypominający o wjeździe Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Czytany jest opis Męki Pańskiej – treść liturgii tej niedzieli wprowadza nas w wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

W naszej parafii miał miejsce finał konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę. Wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania. Zwycięzcom gratulujemy