Ważne:

    **   Zmartwychwstał Pan, Alleluja! Alleluja! Alleluja!   **

Dni Krzyżowe

Dni Krzyżowe trwają od poniedziałku do środy przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Obecnie od 15 maja  do 17 maja 2023. Zgodnie z tradycją nabożeństwa przy kapliczkach i krzyżach ustawionych na polach. W uroczystych procesjach z modlitwą na ustach prosimy Boga o błogosławieństwo i dobre zbiory.