Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Sakrament Małżeństwa

Kodeks Prawa Kanonicznego o małżeństwie

(wybrane fragmenty)

 

Kan. 1055 § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kan. 1056. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1065 § 1. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.
§ 2. Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii.

Kan. 1069. Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca.

 

Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa:

         Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w  parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego przynajmniej na trzy  miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

*metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia

  nie przekraczającą pół roku),

* zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego,

*zaświadczenia o uczestniczeniu i ukończeniu kursu dla narzeczonych oraz o trzech   rozmowach w Poradni Życia Rodzinnego.

* uzupełniony indeks katechizacji, świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły średniej.