Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

W tych dniach świątecznych Kościół prowadzi nas do pustego grobu Jezusa Chrystusa, abyśmy usłyszeli niewiarygodne a jednak prawdziwe: nie ma Go tutaj, zmartwychwstał! Dzisiaj żywego Zbawiciela  możemy spotkać w sprawowanej liturgii i sakramentach świętych

Na czas świętowania, życzymy Wam pokoju, bo kiedy on wypełnia nasze serca, możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy.
Radości – kiedy ona tryska w głębi serca, odkrywa przed nami piękno życia.
Nadziei – kiedy budzi się w nas, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem ku coraz lepszemu życiu.
Mocy – bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia. Światła – bo ono płonąc w naszych duszach, wskazuje pewną drogę.
Miłości – bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens życia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w was to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, niech światło Jego Słowa prowadzi was przez życie do wieczności, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Wesołego Alelluja!

Czytaj więcej

Poświęcenie Palm

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». (Mt 21, 9-11)

Czytaj więcej

Konkurs na najwyższą i najpiękniejszą  palmę wielkanocną 2023

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w tradycji chrześcijańskiej.

Konkurs jest okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz  międzypokoleniowej  wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wyrobu palm.

 Zaszczepiając w najmłodszym pokoleniu miłość do tradycji chrześcijańskiej, regionalnej budujemy przyszłość swojej „Małej Ojczyzny” a tym samym „Naszego Narodu”, zgodnie z zasadą:

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

(Jan Sariusz Zamoyski)

Czytaj więcej