Ważne:

    **   *   **

Wielki Post

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. (J 3 16-17)

Czytaj więcej

Matka Boża Gromniczna

„A kiedy jasną gromnicą świeci
Panna Przeczysta pośród zamieci,
już i Gromniczny Wilk za swą Panią
jarzy ślepiami”

(„Wilk Gromniczny”, Kazimiera Iłłakowiczówna)

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Upamiętnia ono przybycie Maryi i Józefa wraz z dzieciątkiem Jezus do świątyni jerozolimskiej.

Czytaj więcej

Boże Narodzenie

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami”.

Czytaj więcej

Adwent

Adwent z języka łacińskiego – adventus  oznacza  przyjście, przybycie. Jest to okres w roku liturgicznym, który obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku […]

Czytaj więcej

Milion dzieci modli się na różańcu

Międzynarodowa kampania modlitewna odbywa się co roku, dnia 18 października, o godz. 9.00
• pamiętaj, że godzina 9.00 jest godzina umowną- najważniejsza jest intencja, w jakiej dzieci jednoczą się tego dnia na modlitwie na całym świecie)
• jednoczy dzieci na całym świecie na modlitwie różańcowej o pokój na świecie

Czytaj więcej