Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Sakrament Chrztu Św.

Kodeks Prawa Kanonicznego  o chrzcie

(wybrane fragmenty)

 

Kan. 851 – Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:
1° dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle
możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencję Episkopatu oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi.

2° rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę.

Kan. 854 – Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu.

Kan. 855 – Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.

Kan. 857 – § 1. Poza wypadkiem konieczności, właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica.

  • 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele
    parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu świętego dziecka:

  • Akt urodzenia dziecka – oryginał.
  • Dane personalne rodziców dziecka min. imię nazwisko, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego itp.
  • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko adres zamieszkania).
  • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych (tzw. zaświadczenie do chrztu) – wydawane w parafii ich zamieszkania.
  • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. 
  • Zapisu do Księgi Chrztów należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
  • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.