Ważne:

    **   Zmartwychwstał Pan, Alleluja! Alleluja! Alleluja!   **

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki:

*zgłosić zgon jak najszybciej w kancelarii parafialnej by ustalić dzień i godzinę pogrzebu,

*dostarczyć akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

*przedstawić zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi (gdy osoba zmarła w szpitalu),

*dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki (gdy zmarła osoba mieszkała w innej parafii),

* obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z proboszczem.