Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Adwent

Adwent z języka łacińskiego – adventus  oznacza  przyjście, przybycie. Jest to okres w roku liturgicznym, który obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

W okresie Adwentu teksty liturgiczne ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. To czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Trzecia  Niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Różową lub z języka łacińskiego Niedzielą Gaudete. Nazwa ta pochodzi od słów śpiewanej na wejście antyfony: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w Panu”. Szaty liturgiczne mogą być koloru różowego w pozostałe niedziele Adwentu zaś fioletowe. Teksty liturgii na tą niedzielę przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa  – naszego Mesjasza.