Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Ogłoszenia parafialne – 19.03.2023r.

1. Obchodzimy dziś IV Niedzielę Wielkiego Postu. Porządek Mszy świętych, tak jak w każdą niedzielę. Po Mszy o godz. 08:00 Droga krzyżowa, o godz. 15:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Msza św. popołudniowa po zakończeniu nabożeństwa. W ostatnią niedzielę na cele inwestycyjne parafii złożono 4.829 zł. Za ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

2. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu:
W poniedziałek (20 marca) – Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP;
W sobotę (25 marca) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

3. W poniedziałek 20 marca na Mszach świętych o godzinie 15:30 w Szlembarku i 17:00 w Harklowej dzieci z klas trzecich przygotowujące się do I Komunii otrzymają poświęcone modlitewniki. Po Mszach św. spotkania organizacyjne z rodzicami tych dzieci.

4. W sobotę obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Na Mszy świętej o godzinie 08:00 będzie można złożyć deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje są na stoliku z barankami wielkanocnymi.

5. Można już nabyć baranki wielkanocne „Caritas”. Ofiary przeznaczone są na pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Cena baranka wynosi 8 zł.

6. Drogi Krzyżowe w naszej parafii odprawiane są:
W Harklowej: w piątek o godz. 17:00 (dla dzieci) i o godz. 18:00 (dla młodzieży bierzmowanej, szkół średnich oraz starszych) oraz w niedzielę, po Mszy św. o godz. 8:00 (dla wszystkich);
W Szlembarku: w piątek o godz. 16:00;

7. Bóg zapłać Paniom Margaretkom oraz panom Szafarzowi i Kościelnemu wraz z ministrantami i lektorami za przewodniczenie nabożeństwom Drogi krzyżowej. W najbliższym tygodniu o tę posługę prosimy:
w piątek, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej z Knurowa i Harklowej;
w niedzielę, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich;

6. Nabożeństwa Gorzkich Żali odbywają się w niedzielę:
w Harklowej, o godz. 15:30;
w Szlembarku, po Mszy św. o godz. 10:00;

7. Zachęcamy gorąco do gorliwego uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych, w których możemy zyskiwać odpusty zupełne.

8. Modlitwę różańcową poprowadzi w przyszłą niedzielę I Róża Kobiet z Knurowa.

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz ofiarę na kwiaty mieszkańcom Harklowej oraz Knurowa, z ul. Wspólnej 34, 40, 25, 53.

10. W sobotę o godz. 14.00 spotkanie scholii parafialnej.

11. W sobotę 25 marca w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do wtorku 28 marca. Jest to czas, w którym możemy poprzez udział w naukach, modlitwie, a także poprzez skorzystanie ze sakramentu pokuty odnowić nasze relacje z Panem Bogiem. Nauki rekolekcyjne wygłosi w tym roku ks. dr Tomasz Szarliński.

12. W sobotę wyjazd do chorych. Zwracam się z prośbą o pojazdy: na Szlembark i Knurów o godz. 11:00, w Harklowej na godz. 11:30.

13. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” najważniejszym tematem jest reakcja na niesprawiedliwe i krzywdzące oskarżenia pod adresem św. Jana Pawła II. Zapoznamy się także z kolejną wielkopostną katechezą o uczynku miłosierdzia: „Strapionych pocieszać”.

14. Od najbliższej soboty Msze święte popołudniowe w tygodniu będą odprawiane o godz. 18:00.

15. Msze święte w tygodniu będą odprawiane:
W poniedziałek, środę o godz. 07:00 i 17:00;
We wtorek i czwartek o godz. 06:30 i 07:00;
W piątek, o godz. 07:00 i 17:20;
W sobotę, o godz. 08:00, 10:00, 16:00 (Szlembark), 18:00;