Ważne:

    **   *   **

105 Rocznica Odzyskania Niepodległości

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”.

(Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.)