Ważne:

    **   Zmartwychwstał Pan, Alleluja! Alleluja! Alleluja!   **

Ogłoszenia parafialne – 17.12.2023r.

1. Obchodzimy dziś III Niedzielę Adwentu, w Kościele nazwaną Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu”. Słowa te wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Msze święte w naszym kościele odprawiane są o godz. 08:00, 11:30 i 16:00, w Szlembarku o godz. 10:00. O godz. 15:30 Nieszpory. Można nabywać świece Caritasu. Cena jednej sztuki 10 zł. Jest także możliwość zakupu opłatków na stół wigilijny. Ofiara dowolna.

2. Msze święte roratnie w naszym kościele są odprawiane: w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty – o godz. 17.00 oraz we wtorki – o godz. 6.30. Ostatnie roraty będą w sobotę. Dzieci, które nie opuściły ani jednych rorat przynoszą na piątek podpisaną planszę z naklejonymi obrazkami.

3. Modlitwę różańcową poprowadzi w przyszłą niedzielę III Róża Kobiet z Knurowa.

4. Spowiedź przed świętami Bożego narodzenia będzie w naszej parafii w najbliższy piątek:
W Harklowej: od godz. 10:00 do 12:00 oraz od godz. 15:30 do 17:00;
W Szlembarku: od godz. 14:00 do 14:45;

5. W sobotę wyjazd do chorych. Zwracam się z prośbą o pojazdy: do Szlembarku o godz. 09:00, do Knurowa o godz. 09:30 (z pod kościoła w Szlembarku), do Harklowej o godz. 10:30. Nowych chorych, którzy chcieliby skorzystać na święta z Sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. proszę zgłaszać w zakrystii.

6. W sobotę o godz. 14:00 próba scholii.

7. W przyszłą niedzielę ze względu na Wigilię Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 16:00.

8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom Harklowej z ul. Kościelnej 16 i 23 oraz z ul. Wiejskiej 3.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone w poprzednią niedzielę na kaplicę przykościelną. Została zebrana kwota w wysokości 6.625 zł. Dziękuję również firmie Pana Marcina Chlebka, która wykonała stan surowy salki przykościelnej przeznaczając na ten cel 1000 zł. Słowa podziękowania kieruję pod adresem Rodziny Chmielaków za złożoną ofiarę w kwocie 1000 zł oraz anonimowej firmie, która przekazała na kaplicę 6.000 zł. Wszystkim składam gorące podziękowania za ofiary złożone na pomoc naszym siostrom i braciom mieszkającym na wschodzie. Zebrano 997 zł i 50 euro.

10. Bóg zapłać panu Bronisławowi Klamerus za wykonanie schodków do dekoracji adwentowej.

11. Szkoła Podstawowa w Knurowie oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają na kiermasz ozdób i pierniczków bożonarodzeniowych, który odbywa się w dniu dzisiejszym po zakończonych Mszach świętych.

12. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” warto sięgnąć po dodatek specjalny zatytułowany: „Czekając na Nowonarodzonego, w którym znajdziemy krótkie medytacje i modlitwy przygotowujące nas na święta Bożego Narodzenia oraz propozycję rodzinnej modlitwy przed wieczerzą wigilijną.

13. Msze święte w tygodniu będą odprawiane:
W Harklowej:
– w poniedziałek, środę, czwartek i sobotę – o godz. 07:00 i 17:00 (roraty)
– we wtorek – o godz. 06:30 (roraty)