Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Konkurs na najwyższą i najpiękniejszą  palmę wielkanocną 2024

Regulamin konkursu na najwyższą i najpiękniejszą  palmę wielkanocną

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w tradycji chrześcijańskiej.

Konkurs jest okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz  międzypokoleniowej  wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wyrobu palm.

 Zaszczepiając w najmłodszym pokoleniu miłość do tradycji chrześcijańskiej, regionalnej budujemy przyszłość swojej „Małej Ojczyzny” a tym samym „Naszego Narodu”, zgodnie z zasadą:

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

(Jan Sariusz Zamoyski)

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs odbywa się w kategorii:
 • Palma najwyższa i najpiękniejsza;  

JEST ADRESOWANY DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI DOROSŁYMI 

 1. Ocenie będą podlegały tylko własnoręcznie wykonane palmy, które należy dostarczyć do kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Harklowej dnia 22 marca w piątek na godzinę 17.45, by Jury mogło dokonać oceny i przyznać nagrody.
 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Niedzielę Palmową 24.03.2023 po  Uroczystej Sumie.
 1. Nagradzana jest palma, do której należy dopiąć karteczkę uczestnika z imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwa szkoły, (nie będzie brana pod uwagę liczba wykonujących ją osób).
 1. Jury wybiera 3 najlepsze palmy (Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie).
 1. Główne kryteria oceny prac to:
 • wielkość palmy;
 • walory artystyczne i estetyczne;
 • użycie naturalnych materiałów (bazie, suszone trawy i kwiaty, gałązki różnych roślin);
 • tradycyjne motywy zdobnicze (kwiaty z bibuły, wstążki itp.)
 • „czasochłonność”.
 1. Oceny prac dokona Jury powołane przez ks. Proboszcza Bogusława Borka; Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej: Jadwigę Kolasa; Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Knurowie: Magdalenę Surówka, Panią Katechetkę: Monikę Klamerus – Czaja, Panią Prezes Związku Podhalan Joannę Plewa
 1. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, pozostałe osoby otrzymają słodki upominek.
 1. Nagrodzone palmy zostają w Kościele.
 1. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia do odbioru w szkole podstawowej w Harklowej oraz Knurowie

Prosimy wszystkich uczestników  Eucharystii w niedzielę palmową (którzy mają taką możliwość) o obecność w strojach regionalnych…

Kultywujmy, to co piękne i niezapomniane…

Budujmy pomnik trwalszy niż ze spiżu

(por. Horacy,  „Exegi monumentum…” 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

Organizatorzy

 

Poniżej karta zgłoszenia do wydrukowania: