Ważne:

    **   *   **

Liturgia Wielkiego Czwartku – 2024

„[…]To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę![…]Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana[…]” (Łk 22,19-20)

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał[…]” (J 15,16)