Ważne:

    **   *   **

Liturgia Wielkiej Soboty – 2024

„Radośnie Panu hymn śpiewajmy AllelujaI dobroć Jego wysławiajmy Alleluja
Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy AllelujaWychwalajcie Pana nad wszystko na wieki Alleluja
Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy AllelujaWychwalajcie Pana Zastępy niebieskie Alleluja
Wychwalajcie Pana słońce i księżycu AllelujaWychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba Alleluja
Wychwalajcie Pana cztery pory roku AllelujaWychwalajcie Pana pogody i słoty Alleluja
Wychwalajcie Pana rzeki oceany AllelujaWychwalajcie Pana pagórki i góry Alleluja
Wychwalajcie Pana rośliny zwierzęta AllelujaNiech wychwala Pana cały rodzaj ludzki Alleluja
Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi AllelujaWychwalajcie Pana pokorni i święci Alleluja
Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła AllelujaNiech cały lud Boży sławi Jego dobroć Alleluja
Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem AllelujaWychwalajmy Pana Stwórcę nieba ziemi Alleluja
Wychwalajmy Boga który rządzi światem AllelujaWychwalajmy Boga nad wszystko na wieki Alleluja”