Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

Wielka Sobota

„Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: „Powstał z martwych” (Mt 27,64)

Czytaj więcej

W Nazarecie wszystko się zaczęło…

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. (Łk. 1, 26 – 38)

Czytaj więcej

Droga Krzyżowa w Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Knurowie

„Jezu mój, dziękuję Ci za tę księgę,
którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej.
Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta.
Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze.
W tej księdze zawarte są dla nas skarby nieprzebrane.
O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie
w Twoim męczeństwie miłości”.
(Dzienniczek Siostry Faustyny nr 304).

Czytaj więcej

Wielki Post

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. (J 3 16-17)

Czytaj więcej

Matka Boża Gromniczna

„A kiedy jasną gromnicą świeci
Panna Przeczysta pośród zamieci,
już i Gromniczny Wilk za swą Panią
jarzy ślepiami”

(„Wilk Gromniczny”, Kazimiera Iłłakowiczówna)

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Upamiętnia ono przybycie Maryi i Józefa wraz z dzieciątkiem Jezus do świątyni jerozolimskiej.

Czytaj więcej